İştiraklerimiz

İştiraklerimiz / Gayrimenkul

Gayrimenkul Değerleme (Ekspertiz)

Talebe, içeriğine ve ihtiyaca göre, dünya genelinde kabul gören ve analitik yöntemlerle özel-kamu kuruluşlarına ve yatırımcılara vb. değerleme raporları hazırlanmaktadır. Raporlar, istendiği takdirde Resmi Oda onayı ile sunulmaktadır.

Proje Pazarlama

Projeler günümüz ekonomik koşullarında klasik anlayıştan uzak olarak, çağdaş tekniklerle pazarlanmaktadır. Anlayışımız; gayrimenkul pazarlama aktivitesinin; projenin bulunduğu yere bir "satış ofisi" kurarak, bu noktada müşteriyi beklemek olmayıp gayrimenkule talebin oluşturulması prensibine ve bunun yanında finansal desteği de arkasına alacak bir yaklaşıma dayanmaktadır.

Talep - Portföy Yönetimi

Gayrimenkulü, ihtiyaç sahiplerinin ayağına götürme ve bire-bir eşleştirme yöntemiyle alıcı kitlesi oluşturulmakta, ayrıca ihtiyaç sahibi (Gayrimenkul talep eden) kişi veya kurumlara, ilişkili olunan kuruluşlar dahilinde bir organizasyon yaratılarak talebe cevap veren birçok farklı alternatif sunulmaktadır.

Gayrimenkul Yönetim Sistemi (GYS) diye adlandırdığımız bir sistem çerçevesinde talep eden gayrimenkul sahibi kişi veya kurumlar ve ihtiyaç sahiplerinin dosyaları oluşturulmakta; bu kapsamda malsahibi-kiracı ilişkileri, mali yükümlülükler vb. konular takip edilmektedir.

Satış - Kiralama Aracılık Hizmetleri

Satış ve kiralama işlemlerinde arz ile ihtiyaç sahibinin buluşturulması, tarafların maksimum faydayı sağladığı bir şekilde ve talep sahibi üzerindeki yükün minimuma indirilmesi suretiyle, klasik yöntemler, alternatif araçlar ve Oda üyelerinden oluşan zincirin kullanıldığı aktivite biçimiyle kişi ve kurumların kiralama-satış işlemlerine aracılık edilmektedir.

Destek - Danışmanlık

Gayrimenkul Geliştirme Danışmanlığı

Arsa temini ve geliştirilmesi aşamasından, bu arsa üzerinde yapılandırılacak projenin yapım süreci ve satışına kadarki tüm basamaklardaki analizleri kapsamaktadır.
Yatırım Danışmanlığı

Gayrimenkulun yatırım çeşitlemesi (riskin yayılması) açısından bir araç olarak dikkate alınması prensibine dayanır. Yatırılan sermaye ve beklenen gelir-değer artışı ve risk arasındaki ilişkiler gözönüne alınarak yatırım önerileri ve analizler yapılmaktadır.
Pazar Araştırması

Sektörel, Bölgesel ve Gayrimenkul çeşidine göre yapılan etüd ve analizlerdir;
- En Etkin ve Verimli Kullanım Analizleri
- Yapılabilirlik Etüdleri
- Arz Miktarı ve Fiyat Araştırmaları
- Fizibilite Raporları vb.
Finansal Danışmanlık

Kurumsal, Bireysel ve toplu Konut Projelerine yönelik (siteler, kooperatifler) finansman ve alternatif borçlanma işlemlerine aracılık, kapital değerlendirme analizleri, gayrimenkulden doğan verginin planlanması, yükümlülüklerin tesbiti ve beyanı sağlanır; ihtiyaca yönelik çözüm önerileri sunulur.
Satış Sonrası ve Destek Hizmetleri

Sistemimiz, kiralama ve satışa konu gayrimenkulun amaç ve beklentiler doğrultusunda istenilen duruma getirilmesi için gerekli mimari ve mühendislik çalışma ve hizmet gereksinimini optimum olarak çözümler, planlar; projelendirme ve uygulama kapsamında destekler.